Η Δημητρούλα

Privacy Policy

H Εταιρεία (όπως περιγράφεται στους Όρους Χρήσης) θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και τηρεί την αρχή της διαφάνειας αναφορικά με την επεξεργασία τους. Με το παρόν κείμενο επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ειδικά αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος www.dimitroula.gr (εφεξής το E-Shop).

1. Ποιες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συλλέγουμε και για ποιο σκοπό;
Για την απλή περιήγηση στην Ιστοσελίδα (browsing), καθώς και για την πλοήγηση στο e-shop της Εταιρείας δεν απαιτείται εγγραφή.
Στην περίπτωση αυτή δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε την ταυτότητά σας. Προσωπικά σας δεδομένα μέσω της Ιστοσελίδας και του e-shop ενδέχεται να επεξεργαστούν στην περίπτωση που πραγματοποιήσετε εγγραφή στο eshop της Εταιρείας.
Ειδικότερα:.

 • Στοιχεία επικοινωνίας σας όπως (και όχι περιοριστικά): Ονοματεπώνυμο – Διεύθυνση Αποστολής – Διεύθυνση email – Τηλέφωνο Επικοινωνίας, τα οποία μας παρέχετε στο πλαίσιο συναλλαγής σας με το e-shop για παραγγελία ή αγορά προϊόντων με σκοπό την αποστολή ενημερώσεων που αφορούν αλλαγές, νέα ή προσφορές των προϊόντων και Υπηρεσιών της Εταιρείας και για τη διεξαγωγή ερευνών ικανοποίησης.
 • Δεδομένα που μας παρέχετε για την εξυπηρέτηση και διαχείριση αιτήματος μέσω της φόρμας επικοινωνίας, όπως ενδεικτικά ακολουθούν (και όχι περιοριστικά): Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση Email, Αριθμός Τηλεφώνου.
 • Δεδομένα που μας παρέχετε για την εγγραφή στο newsletter (και όχι περιοριστικά): Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση Email, Αριθμός Τηλεφώνου.
 • Δεδομένα που προκύπτουν από τη χρήση των συντομεύσεων προς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως (και όχι περιοριστικά) Facebook, Twitter, Instagram και τον διαδικτυακό τόπο αναπαραγωγής video Youtube. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις συντομεύσεις αυτές για να συστήσετε τα προϊόντα μας στους φίλους σας.
 • Δεδομένα που μας παρέχετε για τη συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς μέσα από το newsletter της Εταιρείας, όπως ενδεικτικά ακολουθούν (και όχι περιοριστικά) : Ονοματεπώνυμο, Φύλο, Διεύθυνση Κατοικίας, Ημερομηνία Γέννησης, Πόλη Κατοικίας, TK, Τηλέφωνο Επικοινωνίας (κινητό ή σταθερό αριθμό), Διεύθυνση Email.

2. Ποιο είναι το χρονικό διάστημα που διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Για την περιήγηση στο www.dimitroula.gr, καθώς και στο e-shop δεν απαιτείται εγγραφή στην Ιστοσελίδα, και κανένα προσωπικό στοιχείο του χρήστη δεν κρατείται, πέρα από τα λειτουργικά Cookies.
Σε περίπτωση που χρήστης της Ιστοσελίδας επιθυμεί να εγγραφεί μέσω του συστήματος εγγεγραμμένων πελατών μας για πραγματοποίηση αγορών, τότε τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι ενεργός ο λογαριασμός τους.

3. Η Εταιρεία θα επεξεργαστεί τα προσωπικά μου δεδομένα και για άλλους σκοπούς;
Η Εταιρεία δεν θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα για άλλους σκοπούς πέρα από αυτούς που αναφέρονται παραπάνω. Σε περίπτωση που η Εταιρεία επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας στοιχεία για άλλους σκοπούς, θα το κάνει μόνον αφού σας ενημερώσει σχετικά και λάβει τη σαφή, ρητή και γραπτή συγκατάθεσή σας.

4. Ποιοι είναι οι αποδέκτες και για ποιο σκοπό τους διαβιβάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα;
Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να είναι τρίτες εταιρίες με τις οποίες συνεργαζόμαστε για τον σχεδιασμό, την τεχνική υποστήριξη, τη βελτίωση της ιστοσελίδας και των επιμέρους υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτής, καθώς και για την τεχνική υποστήριξη προϊόντων που αγοράζετε στο e-shop μας.
Στις περιπτώσεις αυτές, οι τρίτες αυτές εταιρείες είναι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της Εταιρείας, οι οποίες αναλαμβάνουν την εκτέλεση ενός συγκεκριμένου έργου ακολουθώντας τις οδηγίες μας και εφαρμόζοντας αυστηρές διαδικασίες αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Σε αυτές τις περιπτώσεις η Εταιρεία εξακολουθεί να έχει την ευθύνη αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
Αποδέκτες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να είναι:

 • Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μέσω των οποίων πραγματοποιούνται ηλεκτρονικές αγορές προϊόντων ή/ και υπηρεσιών.
 • Τρίτες εταιρίες που συνεργάζονται με την Εταιρεία για την ανάπτυξη & υποστήριξη της ιστοσελίδας και του eshop της Εταιρείας, οι οποίες ακολουθούν τους κανόνες επεξεργασίας και τις απαιτήσεις ασφάλειας που ορίζει η Εταιρεία. 

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους ανωτέρω σκοπούς από τους συνεργάτες μας πραγματοποιείται κυρίως εντός Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε). Σε περίπτωση που συνεργαστούμε με εταιρίες εκτός Ε.Ε, αυτές θα επεξεργαστούν τα δεδομένα σας, μόνο μετά από εντολή μας και σε περίπτωση που υπάρχει απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή εάν συμφωνηθούν οι κατάλληλες ρήτρες που διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
Πέραν των παραπάνω περιπτώσεων, οι Εταιρίες δεν αποκαλύπτουν, δεν επεξεργάζονται και δεν δημοσιοποιούν τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η κοινοποίηση/διαβίβαση τους επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

5. Ποια είναι τα δικαιώματα σας ως χρήστης της Ιστοσελίδας και του e-shop σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;
Τα δικαιώματα που μπορείτε να ασκήσετε περιλαμβάνουν:

 • Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να λάβετε ενημέρωση σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας που επεξεργαζόμαστε (π.χ. τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους τύπους δεδομένων, τους αποδέκτες στους οποίους κοινοποιούνται, το χρονικό διάστημα για το οποίο διατηρούνται) και να σας χορηγήσουμε αντίγραφα αυτών.
 • Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των δεδομένων σας (π.χ. διόρθωση της διεύθυνσης, στοιχείων επικοινωνίας, αριθμού ταυτότητας).
 • Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων σε περίπτωση που αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους υποβλήθηκαν σε επεξεργασία ή σε περίπτωση που ανακαλέσατε τη συγκατάθεση με βάση την οποία τα συλλέξαμε και επεξεργαστήκαμε.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας για συγκεκριμένο σκοπό.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα που έχετε παράσχει στην εταιρεία, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο που να έχει και αναγνώσιμη μορφή.
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που δεν επιθυμείτε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Ακόμα, διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής έγγραφης καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή, την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3 Τ.Κ. 115 23, Αθήνα +30 210 6475600, email επικοινωνίας contact@dpa.gr).
Η Εταιρεία θα απαντήσει δωρεάν στα αιτήματά σας χωρίς καθυστέρηση εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ενδέχεται η προθεσμία αυτή να παραταθεί για δύο (2) μήνες εάν αυτό απαιτείται λόγω της πολυπλοκότητας του αιτήματός σας. Σε κάθε περίπτωση θα σας ενημερώσουμε για την εν λόγω παράταση και για τον λόγο της καθυστέρησης.
Εάν κρίνουμε ότι το αίτημά σας είναι προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε την καταβολή εύλογου τέλους για την ικανοποίησή του, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την εκτέλεσή του ή ακόμα και να αρνηθούμε να δώσουμε συνέχεια στο αίτημά σας.

6. Τι είδους μέτρα εφαρμόζονται για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων;
H Εταιρεία λαμβάνει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.
Αυτά είναι ενδεικτικά:

 • μέτρα για την αποτροπή πρόσβασης μη εξουσιοδοτημένων ατόμων στα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων (έλεγχος άδειας εισόδου).
 • μέτρα που εξασφαλίζουν ότι τα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (έλεγχος άρνησης πρόσβασης).
 • μέτρα που εξασφαλίζουν ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να χρησιμοποιούν τα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων έχουν πρόσβαση αποκλειστικά και μόνο στα δεδομένα για τα οποία έχουν εξουσιοδοτηθεί και ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν μπορούν, κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας, ή της χρήσης, ή μετά από την καταγραφή τους, να διαβιβαστούν, να αντιγραφούν, να τροποποιηθούν ή να διαγραφούν από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (έλεγχος πρόσβασης στα δεδομένα).
 • μέτρα που εξασφαλίζουν ότι κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαβίβασης ή κατά τη διάρκεια μεταφοράς ή καταγραφής, τα προσωπικά δεδομένα δεν μπορούν να διαβιβαστούν, να αντιγραφούν, να αλλαχθούν ή να αφαιρεθούν από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, και ότι είναι δυνατό να ελεγχθούν και να εξακριβωθούν οι εκτελούντες την επεξεργασία, στους οποίους έχουν μεταβιβαστεί προσωπικά δεδομένα μέσω εξοπλισμού μετάδοσης δεδομένων (έλεγχος διαβίβασης δεδομένων).
 • μέτρα που διασφαλίζουν ότι είναι δυνατό αναδρομικά να εξεταστεί και να εξακριβωθεί εάν και από ποιόν εισήχθησαν, τροποποιήθηκαν ή διαγράφηκαν προσωπικά δεδομένα στα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων (έλεγχος εισόδου δεδομένων).
 • μέτρα που διασφαλίζουν ότι τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζονται τρίτα μέρη/ανάδοχοι, τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες του συνδρομητή (έλεγχος αναδόχου).
 • μέτρα που διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί για διαφορετικούς σκοπούς μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία ξεχωριστά (κανόνας διαχωρισμού).

7. Υπηρεσίες από άλλες εταιρείες που αναλαμβάνουν την ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.
Google
Χρησιμοποιούμε το Google Maps για χάρτες και τοποθεσίες π.χ. για την εύρεση του καταστηματός μας. Το Google maps παρέχεται από την Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ.
Με την ενσωμάτωση του Google Maps στον ιστότοπό μας, η διεύθυνση IP του τερματικού σας μεταφέρεται απευθείας στην Google και αποθηκεύεται ένα cookie μόλις επισκεφθείτε τη συγκεκριμένη σελίδα.
Μπορείτε να λάβετε πληροφορίες και να εξαιρεθείτε οποτεδήποτε από την επεξεργασία δεδομένων από την Google στη διεύθυνση https://www.google.de/intl/de/policies/privacy .